•                      به سایت شرکت ثمین ایمن رهرو خوش آمدید ..
فرم ثبت نام سرویس
نام دانش آموز (*)
ورودی نامعتبر
نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر
تلفن منزل (*)
ورودی نامعتبر
آدرس منزل جهت سرویس (*)
ورودی نامعتبر
لطفاً از واردکردن کاراکترهای اضافی نظیر- خودداری فرمائید .
تلفن همراه مادر (*)
ورودی نامعتبر
تلفن همراه پدر (*)
ورودی نامعتبر
تلفن محل کار (*)
ورودی نامعتبر
نام مدرسه (*)
ورودی نامعتبر
مقطع تحصیلی دانش آموز (*)
ورودی نامعتبر
سال تولد دانش آموز (*)
ورودی نامعتبر
کدملی دانش آموز (*)
ورودی نامعتبر
لطفاً تنها10رقم اصلی کدملی را وارد نمائید و از واردکردن هرکاراکتردیگرنظیر- خودداری فرمائید .
درخواست، سفارش و توضیحات لازم (*)
ورودی نامعتبر
شغل پدر (*)
ورودی نامعتبر
شغل مادر (*)
ورودی نامعتبر
پذیرش قوانین ثبت نام سرویس مدرسه(*)
ورودی نامعتبر

قوانین ثبت نام سرویس مدرسه

کد را تایپ کنید (*) کد را تایپ کنید
ورودی نامعتبر